Szukaj
Close this search box.

Tester baterii BMW

tester baterii BMW
W przypadku samochodu powypadkowego BMW, bateria HV zostaje zablokowana ze względów bezpieczeństwa. Taka sama blokada zostaje nałożona podczas transportu pojazdu.

Potrzebujesz pomocy z naprawą baterii BMW? Skontaktuj się z nami

Posiadamy najlepszy tester baterii bmw na rynku, do tego w pełni kompetentnych pracowników, którzy zajmują się regeneracją baterii samochodów bmw od lat. Zapraszamy do nas HybrydyElektryki Warszawa.

naprawa baterii BMW

Zespoły akumulatorów wysokiego napięcia/baterii HV w pojazdach hybrydowych i elektrycznych stanowią system elektryczny, który musi zostać poddany kontroli po naprawie lub transporcie w celu ponownego uruchomienia. Kontrola ta przeprowadzana jest w celu zapewnienia, że po naprawie zespół akumulatorów wysokiego napięcia może być bezpiecznie użytkowany i że nie stanowi on zagrożenia. 

Ponowne uruchomienie pojazdu jest możliwe po odblokowaniu baterii w programie diagnostycznym ISTA – dedykowanym do samochodów marki BMW. Pojazd podłączany jest do programu przez wejście OBD. Możliwe jest to wyłącznie po ówczesnym wpisaniu kodu EOS. Kod ten możliwy jest do uzyskania dzięki testerowi EOS. Urządzenie to odpowiedzialne jest za przeprowadzanie testu baterii, badając najważniejsze jej parametry. Pozytywny wynik testu umożliwia wygenerowanie kodu, który należy wprowadzić podczas przeprowadzania procedury odblokowania systemu akumulatora wysokiego napięcia. Test EOS trwa ok. 30 minut.

bateria BMW
Bateria BMW

Parametry sprawdzane przez tester EOS:

1. Występujące błędy/ostrzeżenia

2. Kody błędów przed i po badaniu

Próba szczelności zespołu akumulatorów wysokiego napięcia jest dopuszczalna tylko pod
następującymi warunkami wstępnymi:
Wysokonapięciowa jednostka akumulatorowa i komponenty potrzebne do naprawy są
doprowadzone do właściwej temperatury

  •  Wysokonapięciowa jednostka akumulatorowa i wymienione komponenty znajdują się w
    stałej temperaturze przez co najmniej 12 godzin
  • Minimalna dopuszczalna temperatura wynosi 12 °C
  • Maksymalna dopuszczalna temperatura wynosi 26 °C.
  • Akumulator HV nie może być wystawiony na działanie promieniowania cieplnego (np.
    słońce lub ogrzewanie) lub zimnego (np. klimatyzacja) w trakcie pracy.

Nieprzestrzeganie tych warunków otoczenia może prowadzić do nieprawidłowych wyników badań i jest niedopuszczalne.

4. Pojawienie się zwarcia lub przebicia

5. Napięcie na zaciskach

6. Napięcie na poszczególnych modułach

7. Stopień naładowania baterii oraz poszczególnych jej modułów (ważne jest zachowanie ich stopnia naładowania na tym samym poziomie lub z minimalną różnicą określoną przez producenta)

8. Najniższa i najwyższa wartość stopnia naładowania i napięcia ogniw (odchył pomiędzy ogniwami)

9. Rezystancja izolacji

10. Test izolacji HV

11. Temperatura baterii

Urządzenie składające się z trzech przekaźników, posiadające amperomierz i woltomierz, które przed rozpoczęciem przekazywania napięcia na inwerter wysyła kontrolne napięcie ( w przypadku błędu lub przekroczeniu dopuszczalnej wartości nie nastąpi zamknięcie głównego stycznika), funkcja ta nazywana jest wstępnym ładowaniem. 

Poprawne funkcjonowanie każdego z elementów zespołu akumulatora oraz zgodność parametrów z obowiązującymi normami przewidzianym przez producenta pozwoli uzyskać pozytywny wynik testu.

Podczas pracy w pobliżu elementów pod wysokim napięciem (oznaczonych odpowiednio naklejkami ostrzegawczymi i/lub pomarańczową powłoką), należy odłączyć układ wysokiego napięcia od zasilania i chronić przed uszkodzeniem. Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że urządzenia pomiarowe i przewody przyłączeniowe są w nienagannym stanie. 

Należy upewnić się, że podjęto wszystkie środki ostrożności i że przestrzegane są lokalnie obowiązujące przepisy. Podczas całego testu należy również obserwować ustawienie testowe, aby móc przeciwdziałać w przypadku jakichkolwiek zakłóceń. 

Naprawy zespołu baterii wysokiego napięcia mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalnie przeszkolonych i upoważnionych pracowników.

Zobacz również nasze inne wpisy: