Szukaj
Close this search box.

Szkolenia HybrydyElektryki

Jesteśmy ekspertami w prowadzeniu szkoleń online i stacjonarnie z warsztatami w trakcie trwania szkolenia i innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie motoryzacji, jak również specjalizujemy się w pomocy technicznej i realizujemy nową ideę tworzenia sieci współzależnych warsztatów, które same w sobie będą napędzać i realizować nasz innowacyjny projekt wymiany informacji.

Ważne Informacje dotyczące szkoleń

Szkolenia odbywają się w naszej placówce szkoleniowej znajdującej się przy ul. Piastowskiej 19 w Warszawie

Chcesz, wziąć udział w szkoleniu? Wypełnij formularz zgłoszeniowy i czekaj na naszą odpowiedź. Po przejściu procesu weryfikacji i opłaceniu szkolenia, uzyskasz możliwość dołączenia do wąskiego grona specjalistów HybrydyElektryki.

Do zobaczenia.
Zespół, HybrydyElektryki!

Idealnie trafiłeś!

Hybrydyelektryki.pl to najnowocześniejsza firma zajmująca się wprowadzaniem innowacji technicznych, nowych rozwiązań w dziedzinie napraw i diagnostyki oraz szkoleniami na całą Europę.
Nasz warsztat wyposażony jest w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt do napraw.

Nadchodzące szkolenia i kursy w HybrydyElektryki

Szkolenie z samochodów hybrydowych i elektrycznych od 8 do 11 kwietnia


Część teoretyczna - ul. Postępu 7, Mościska
Część praktyczna - ul. Piastowska 19, Warszawa

Cena szkolenia - 6 000 zł netto

Program szkolenia

Prowadzone przez nas szkolenia obejmują tematykę hybrydowych i elektrycznych układów napędowych. Szkolenie trwa cztery dni – pierwsze dwa dni to część teoretyczna, która kończy się egzaminem na uprawnienia elektryczne SEP do 1kV. Natomiast trzeciego oraz czwartego dnia uczestnicy biorą udział w części praktycznej. Koszt uzyskania certyfikatu i uprawnień SEP do 1kV nie jest wliczony w cenę szkolenia i wynosi 424,20 zł za jedno świadectwo kwalifikacyjne. Uprawnienia te ważne są przez 5 lat.

Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak:

 

Dzień 1

Część teoretyczna

 • System prawny w Polsce – o co tu chodzi ? podstawy
 • Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie eksploatacji urządzeń (stacje ładowania) instalacji elektroenergetycznych i innych urządzeń technicznych, w których występuje ryzyko porażenia prądem – pojazdy elektryczne
 • Nowe zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy instalacjach i urządzeniach elektroenergetycznych 
 • Kodeks Pracy – jakie są implikacje zastrzeżeń i wymagań stawianych pracodawcy – przykłady praktyki sądowej
 • Podstawowa wiedz z zakresu elektrotechniki dla nieelektryków, np: Napięcia elektryczne: zrozumienie koncepcji różnych potencjałów. Prąd elektryczny: Zrozumienie przepływu ładunku elektrycznego. Prąd stały i zmienny: Różnice między nimi oraz ich zastosowania.
 Dzień 2
 
Część teoretyczna
 • Rodzaje i budowa stacji ładowania – podstawy
 • Wprowadzenie do instalacji i urządzeń HV – w elektromobilności – „Systemy
  wysokiego napięcia
 • Podstawy budowy baterii trakcyjnej
 • Narzędzia i metody pomiarowe
 • Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem – ćwiczenia
 • Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzony przez prowadzącego, który jest jednocześnie przewodniczącym komisji kwalifikacyjnej przy warszawskim oddziale SEP

Dzień 3

Część praktyczna

 • Koncepcja pojazdów hybrydowych
 • Przykładowe rozwiązania
 • Układ sterowania
 • Silnik/ generator elektryczny
 • Inwerter
 • Układ chłodzenia
 • Testowanie systemu HV
 • Omówienie systemów hybrydowych: szeregowy, równoległy i szerogowo-
  równoległy.
 • Bateria trakcyjna – budowa i zarządzanie energią.
 • System sterowania układu HV (wysokiego napięcia).

Dzień 4

Rozbudowana część praktyczna

 • Przeprowadzenie procedury wyłączania układu wysokiego napięcia wraz z
  pomiarami potwierdzającymi.
 • Kierowane poszukiwanie błędów w układzie HV (wysokiego napięcia).
 • Pomiar izolacji przewodów HV.
 • Pomiar i diagnoza najważniejszych elementów hybrydowego układu wysokiego
  napięcia takich jak silniki elektryczne, inwerter oraz bateria trakcyjna.
 • Interpretacja błędów oraz wartości rzeczywistych możliwych do odczytania
  przez różne testery diagnostyczne. Podanie wartości prawidłowych i ich zakresów.
 • Testy oraz ocena żywotności baterii trakcyjnej wraz ze sprawdzeniem napięcia na poszczególnych celach

 

Koszt szkolenie: 6 000 zł/ netto + opłata za uprawnienia SEPUZYSKAJ DOFINANSOWANIE NA SZKOLENIE!

Skorzystaj z dofinansowania na nasze szkolenia dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest
programem Urzędów Pracy, który stanowi część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Przede wszystkim, umożliwia to rozwój kompetencji i umiejętności naszych pracowników, co przekłada się na podnoszenie jakości wykonywanej przez nich pracy. Dzięki dofinansowaniu szkoleń przez KFS, obniżamy koszty związane z inwestowaniem w rozwój naszego personelu, co może mieć pozytywny wpływ na budżet firmy. Aby skorzystać z dofinansowania KFS należy w odpowiednim terminie naboru złożyć odpowiednie wnioski. Terminy te wyznaczone są przez urzędy pracy w danym powiecie.

 

Pomagamy w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie. Proces aplikacji do Krajowego Funduszu Szkoleniowego może być skomplikowany i wymagać dokładnego zrozumienia procedur i wymogów. Nasza firma posiada doświadczenie w tym zakresie i jesteśmy gotowi wesprzeć Państwa w każdym kroku aplikacji. Nasz zespół pomoże w wypełnianiu niezbędnej dokumentacji, zapewniając, że wszystkie wymagane informacje są zawarte i poprawnie złożone. 

Galeria zdjęć

Lista zaplanowanych szkoleń w HybrydyElektryki