KluczTypModel wewnętrznyLitryKWRok produkcjiNr silnika
YUT63YutongZK6701BEVQ20.0100.007/2014 – 12/2015YTM280-CV6-H
YUT62YutongZK6701BEVQ30.0100.001/2015 – 12/2015YTM280-CV6-H