KluczTypModel wewnętrznyLitryKWRok produkcjiNr silnika
SXV5Da Tong0.060.008/2014 –IP-M131101
SXV7EG100.075.010/2017 –290TZ-XS150K