Shuttle 1.5 i Hybrid 4WD

KluczTypModel wewnętrznyLitryKWRok produkcjiNr silnika
HON2390Shuttle 1.5 i Hybrid 4WDGP1.581.005/2015-LEB