CR-V 2.0 Hybrid AWD

KluczTypModel wewnętrznyLitryKWRok produkcjiNr silnika
HON109639CR-V 2.0 Hybrid AWDRT2.0158.009/2018-LFB2