Civic 1.3 Hybrid

KluczTypModel wewnętrznyLitryKWRok produkcjiNr silnika
HON1021Civic 1.3 HybridES1.361.001/2002 – 12/2005LDA1
HON1839Civic 1.3 HybridFA1.301/2006 – 08/2011LDA2
HON1461Civic 1.3 HybridFD1.370.0-85.001/2006 – 12/2010LDA2