Yukon 6.0 Hybrid

KluczTypModel wewnętrznyLitryKWRok produkcjiNr silnika
GMC622Yukon 6.0 Hybrid6.0240.009/2007 – 08/2009LFA
GMC1047Yukon 6.0 Hybrid6.009/2009 – 08/2013LZ1