Volt 1.4 Hybrid

KluczTypModel wewnętrznyLitryKWRok produkcjiNr silnika
CHE2283Volt 1.4 Hybrid1.4111.009/2010 – 08/2015LUU